Tham gia lớp trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật:  Tạo sự hứng khởi với cơ hội cảm nhận và trải nghiệm niềm vui học tập thông qua ngôn ngữ nghệ thuật để các bé yêu thích và an tâm đến với Mỹ thuật TopArt.

Hình ảnh cho lớp trải nghiệm: