CUỘC THI GIÁO VIÊN GIỎI TOPART 2018 – CẤP ĐỘ CƠ BẢN

Với tiêu chí đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu, Mỹ thuật TopArt luôn tổ chức những khóa training ngắn hạn cho đội ngũ giáo viên và những cuộc thi lớn để nâng cao nghiệp vụ giảng dạy của các thầy cô tại trung tâm. Sau hơn 2 tuần thi, Ban Giám Đốc đã … Continue reading CUỘC THI GIÁO VIÊN GIỎI TOPART 2018 – CẤP ĐỘ CƠ BẢN

Tranh Đẹp Tháng 7/2017

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 8/2017

Tranh Đẹp Tháng 3/2017

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 2/2017

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 12/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 11/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 10/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 9/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 8/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 7/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 6/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 5/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 4/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 3/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 2/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.

Tranh Đẹp Tháng 1/2016

Tranh đẹp của các bạn Học Viên trong trung tâm mỹ thuật TopArt.