Ngày lễ giáng sinh trong hội họa-EN

Cây thông trang trí cầu kỳ, bữa tối ấm áp, sự háo hức của trẻ em, sự thành kính của người lớn trong nhà thờ… được miêu tả trong các bức tranh lấy chủ đề Giáng sinh.

“Chrismas Time, The Blodgett family“ - tranh hoàn thành năm 1864 của họa sĩ Mỹ Eastman Johnson.
“Chrismas Time, The Blodgett family“ – tranh hoàn thành năm 1864 của họa sĩ Mỹ Eastman Johnson.

 

"Christmas fair" - tranh của họa sĩ Pháp Louis Simon Cabaillot Lasalle.
“Christmas fair” – tranh của họa sĩ Pháp Louis Simon Cabaillot Lasalle.

 

"Under Christmas Tree" - tranh của họa sĩ Franz Skarbina.
“Under Christmas Tree” – tranh của họa sĩ Franz Skarbina.

 

Tác phẩm "Christmas Day" hoàn thành năm 1857 của họa sĩ Anh John Ritchie.
Tác phẩm “Christmas Day” hoàn thành năm 1857 của họa sĩ Anh John Ritchie.

 

Tác phẩm "Christmas Carols" hoàn thành năm 1989 của họa sĩ Giannis Vasilikopoulos.
Tác phẩm “Christmas Carols” hoàn thành năm 1989 của họa sĩ Giannis Vasilikopoulos.

 

Tác phẩm của họa sĩ Mỹ - Samuel Carr.
Tác phẩm của họa sĩ Mỹ – Samuel Carr.

 

Tác phẩm "Christmas Prayers" của Henry Bacon.
Tác phẩm “Christmas Prayers” của Henry Bacon.

 

"Christmas Caroling in the Ukraine" của Konstantin Trutovsky.
“Christmas Caroling in the Ukraine” của Konstantin Trutovsky.

 

Tác phẩm "Christmas Tree" của Henry Mosler.
Tác phẩm “Christmas Tree” của Henry Mosler.

 

"Joyful Christmas" - tranh của họa sĩ Đan Mạch Johansen Viggo.
“Joyful Christmas” – tranh của họa sĩ Đan Mạch Johansen Viggo.

 

Tác phẩm "Christmas Eve" của họa sĩ Thụy Điển Carl Larsson.
Tác phẩm “Christmas Eve” của họa sĩ Thụy Điển Carl Larsson.

Post by TopArt SG