Xin chào mừng và cảm ơn Quý khách đã ghé thăm Website chính thức của Hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi TOPART.

Chúng tôi rất mong Quý khách dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý mà TOPART quy định dưới đây.

Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, Quý khách công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và thống nhất với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này.

www.topartvn.com chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website đã tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Quyền Sở hữu trí tuệ của thương hiệu TOPART được pháp luật bảo hộ theo giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công nghiệp Số 242454 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành.

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của thương hiệu TOPART.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm…đều thuộc quyền sở hữu của TOPART và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản có liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TOPART là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu. TOPART có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Bộ sản phẩm giáo trình E-learning bao gồm hình ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, bài viết và các tài liệu học đều là tài sản trí tuệ thuộc bản quyền của Công ty TNHH giáo dục Quốc Tế MasterKid còn được tiếp thị trực tuyến tại https://elearning.topartvn.com/.

Bạn không có quyền sao chép, xuất bản, truyền bá, phân phối, hiển thị, chỉnh sửa, sử dụng cho mục đích thương mại, hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, trong nội dung giáo trình E-learning , trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế MasterKid

TOPART có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép