Th9, 30 2020

Cậu bé Nguyễn Hoàng Quân – tài năng không đợi tuổi. – EN

Đây là cậu bé Nguyễn Hoàng Quân – 10 tuổi.Mới chỉ học vẽ tại TopArt được hơn nửa năm nhưng những bức tranh của em ấy gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu sắc vô cùng rực rỡ hay từ ý nghĩa sâu xa của thông điệp em truyền tải từ bức tranh.

Information

  • Author FullName :
  • Client :
  • Date Created :
  • Tags:
Share this:

You may also like