Tag Archives: vai trò của mỹ thuật

Phát triển tư duy năng lực khi học vẽ thiếu nhi tại Quảng Ngãi

Mỹ thuật là một môn nghệ thuật của sự sáng tạo cá nhân. Mỹ thuật giúp cho trẻ em trở thành chính mình, tạo ra tác phẩm của chính mình. Đây là một cách giúp trẻ phát huy năng lực sáng tạo, biết cách xác lập và thể hiện sự độc lập. Hãy cùng TopArt … Continue reading Phát triển tư duy năng lực khi học vẽ thiếu nhi tại Quảng Ngãi