Tag Archives: Mĩ thuật

Những lưu ý giúp việc học mỹ thuật online hiệu quả

Mĩ thuật là môn học có tính chất năng khiếu nghệ thuật. Với mục đích nhằm giáo dục tính thẩm mĩ cho học sinh. Đồng thời, hình thành một trong những yếu tố cơ bản của giáo dục tính thẩm mỹ. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bộ môn này … Continue reading Những lưu ý giúp việc học mỹ thuật online hiệu quả